Bot Auto COD Simple Student 2023

Tool Sẽ miễn phí cho anh em nào tham gia nhóm zalo trong 20-30 ngày lun nhé

+ Group Zalo : https://zalo.me/g/xvjhdc355( AE VN zo nhom zalo nha )

+ Group discord : https://discord.gg/uZbvZd2qU5

+ Link tool :
https://drive.google.com/file/d/1eaO8eQM41NuzZ4kyQgibvNZ8hKEiMLVZ/view?usp=sharing

+ Link Acc Bot : https://bestauto24h.com/cod/register/

1. Video Hướng Dẫn Cài Đặt
https://www.youtube.com/watch?v=t7gzPPrFAbA
2. Video HD mở sương COD
https://www.youtube.com/watch?v=Ve9izd7yplA
3. Video HD Farm RSS
https://www.youtube.com/watch?v=7D7PHB83veg
4. Video HD Farm đá quý
https://www.youtube.com/watch?v=5awA_8rx_OU

22